Rejestracja

Do końca rejestracji:
Zarejestruj się
Dni
0
Godziny
0
Minuty
0
Sekund
0

Administratorem Twoich danych osobowych jest Future Processing Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000217147, NIP: 634-25-32-128, REGON: 278263445. Z naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (a w przyszłości - Inspektorem Ochrony Danych) możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com.

Więcej

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celu organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagród oraz wysyłania do Ciebie informacji o Konkursie oraz o wydarzeniach i rekrutacjach prowadzonych przez nas lub naszych partnerów (newslettery), o ile wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich informacji.

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom realizującym usługi w imieniu lub na naszą rzecz, w szczególności podmiotom realizującym na nasze zlecenie wysyłkę newsletterów.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu zakończenia Konkursu i jego rozstrzygnięcia, nie dłużej niż do dnia 31 maja 2018 roku , chyba że wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newsletterów, wtedy będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie bądź też tak długo, jak będziemy realizować wysyłki newsletterów.

W każdej chwili możesz:

  1. żądać od nas dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
  3. otrzymać od nas Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać te dane innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych),
  4. cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com,
  5. wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych skutkuje jednakże niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie newsletterów jest dobrowolne. Możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie jednego, dwóch albo wszystkich newsletterów.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Ta strona przechowuje na Twoim komputerze pliki cookies, aby dostarczać Ci lepsze doświadczenia